Author Archive

Nieuwsbericht mei

Geplaatst op

Vereniging Dorpsbelangen

Baflo & Rasquert

Secretariaat: Dr.M. Noordewierstraat 32, 9953SW Baflo

E-mail: info@rasbaf.nl

Bankrelatie: Rabobank Noord-Groningen: NL87Rabo 036.36.43.729

Opgericht 10 november 2006.

Herestraat, de beslissing door de raad wordt genomen tijdens de voorjaarsnota.

Nieuwe inrichting centrum Baflo

Het college heeft besloten de gemeenteraad te vragen geld beschikbaar te stellen voor het opnieuw inrichten van het centrum van Baflo. Hiermee wil het college het centrum verbeteren en er een levendige en gastvrije omgeving van maken met meer groen, aangepast aan de klimaatverandering, betere toegankelijkheid en meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

Medio 2023 heeft Dorpsbelangen Baflo het Strategisch Dorpsplan Baflo Rasquert aan college en raad gepresenteerd. Hierin staan wensen en plannen voor wonen, voorzieningen, verduurzaming en kwaliteit van de fysieke leefomgeving voor 10 tot 15 jaar. Het Strategisch Dorpsplan Baflo Rasquert is tot stand gekomen door een samenwerking tussen vers partijen, waaronder Dorpsbelangen, Dorpshuis Agricola, Vakland Het Hogeland, gemeente Het Hogeland, Jeugdsoos Eagle en Mensenwerk Het Hogeland.

Een van de wensen is het vernieuwen van het centrum van Baflo, omdat bewoners en bezoekers die ervaren als functioneel, maar kaal en ongezellig. Een student uit Baflo maakte op verzoek van Dorpsbelangen Baflo een schetsontwerp voor de Heerestraat en de parkeerplaats Wier-Kruisstraat, dat kortgeleden aan het college en aan de gemeenteraad is gepresenteerd. Het college heeft het plan omarmd en besloten de gemeenteraad te vragen geld beschikbaar te stellen voor deze herinrichting.

Wethouder Stefan van Keijzerswaard: “Het bijzondere aan dit project is dat het een initiatief is vanuit een betrokken en proactieve gemeenschap. Daar werken wij graag aan mee. Bovendien biedt dit project veel kansen. Het gaat in de eerste plaats om het verbeteren van de leefbaarheid in Baflo door onder andere meer ruimte aan fietsers en voetgangers te geven. Maar daarnaast ligt er ook een kans om het gebied aantrekkelijker te maken voor activiteiten en toerisme gelinkt aan het cultureel erfgoed en de voetsporen van Rudolf Agricola. Ook biedt de herinrichting de mogelijkheid om het centrum groener te maken en daarmee zowel de klimaatbestendigheid als de aantrekkelijkheid van het centrum te verbeteren.”

 

Ichtus terrein

Sjabbe Datema gaat het terrein ploegen en inzaaien.

Het bloemenzaad is beschikbaar gesteld door Ondernemersvereniging ’t Hogeland en LTO, waar we erg blij mee zijn.

We proberen nog enkele bijenhotels te realiseren in samenwerking met Vakland en met een beetje geluk is er nog geld voor een bankje.

 

Dorpsbelangen en De Schakel samen één website

De Schakel en Dorpsbelangen hebben hetzelfde doel voor ogen wat betreft het welzijn en informeren van het dorp. Beiden zitten met hetzelfde probleem, namelijk het onderhoud van de website kost veel tijd en geld.

De afgelopen tijd hebben beide verenigingen de mogelijkheden van samenwerking onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat samenwerking voor beide partijen veel voordeel oplevert.

De website van Rasbaf is inmiddels aangepast, op de website van Dorpsbelangen Baflo&Rasquert staat van nu ook De Schakel met een eigen knop.

 

Fietstochten met Riëtte en Marjan Danhof

Vanaf april 2024 starten we weer met de fietstochten.

Het is een verrassingstocht, zoals de organisatoren Riëtte en Marjan zeggen: “Net hoe de wind waait”.

De tochten zijn rond de 30 km en er is een thee/koffiepauze ingepland op een leuke locatie.

De consumpties zijn voor eigen rekening, verder zijn er geen kosten aan verbonden.

DATA:

Juni  4

Juli 9

Augustus  6

September  3

 

Start 13.30 uur verzamelen bij Dorpshuis Agricola, Heerestraat 21, Baflo

Opgave: info@rasbaf.nl

 

Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen

De ALV wordt gehouden op woensdag 16 oktober, 20.00 uur in dorpshuis Agricola.

De agenda wordt gepubliceerd in De Schakel van oktober.

 

Vervangen borden Toalroute

De12 borden met o.a. gedichten van Jan J. Boer, onderdeel van de Grunneger Toalroute rond Baflo/Rasquert zijn door jaren in weer en wind te hebben gestaan onleesbaar en niet meer schoon te krijgen.

Eind jaren tachtig is de route opgezet en in 2011 zijn er nog 2 gedichten van Nanne van der Molen bij de Laurentiuskerk en het Hoogholtje bijgekomen.

Een deel van de kosten voor vervanging is binnen door een bijdrage uit het dorpsbudget, maar omdat we hebben besloten voor duurzamere borden te gaan, die een langere levensduur hebben, moeten we nog een gat van €3000 vullen.

Het is ons inmiddels gelukt om ook voor het resterende bedrag subsidie te krijgen, namelijk van het Luit Stol- en het Sijtsma Fonds.

De borden zijn besteld en zullen binnenkort worden vervangen.

 

 

 

 

 

Nieuwe bomen Marciapark

Geplaatst op

In het Marciapark zijn op 25 maart 6 bomen geplaatst. Het duurt nog een tijd voor dit echt grote bomen zijn, maar het Marciapark wordt zo steeds meer een echt park.

 

Nieuwsbericht maart 2024

Geplaatst op

 

Dorpsbelangen Baflo & Rasquert   Fietstochten

Vanaf april 2024 starten we weer met de fietstochten.

Het is een verrassingstocht, zoals de organisatoren Riëtte en Marjan zeggen: “Net hoe de wind waait”.

De tochten zijn rond de 30 km en er is een thee/koffiepauze ingepland op een leuke locatie.

De consumpties zijn voor eigen rekening, verder zijn er geen kosten aan verbonden.

 

DATA: In principe de eerste dinsdag van de maand, alleen april wijkt van het schema af:

April   9

Mei  7

Juni  4

Juli 9

Augustus  6

September  3

 

Start 13.30 uur verzamelen bij Dorpshuis Agricola, Heerestraat 21, Baflo

Opgave april: info@rasbaf.nl

 

 

Vervangen borden Toalroute

 

Wij, de Vereniging Dorpsbelangen Baflo/Rasquert zouden graag de borden met gedichten, onderdeel van de Grunneger Toalroutes vervangen/verduurzamen.

De12 borden met o.a. gedichten van Jan J. Boer, onderdeel van de Grunneger Toalroute rond Baflo/Rasquert zijn door jaren in weer en wind te hebben gestaan onleesbaar, niet meer schoon te krijgen. Momenteel zijn we alle borden van de Toal route met gedichten van diverse dichters aan het fotograferen en de teksten over te typen om ze digitaal vast te leggen.

Eind jaren tachtig is de route opgezet en in 2011 zijn er nog 2 gedichten van Nanne van der Molen bij de Laurentiuskerk en het Hoogholtje bijgekomen.

Een deel van de kosten voor vervanging is binnen door een bijdrage uit het dorpsbudget, maar omdat we hebben besloten voor duurzamere borden te gaan, die een langere levensduur hebben, moeten we nog een gat van €3000 vullen.

 

 

Wat is het?

De Grunneger Toalroute loopt door het wierdenlandschap rond Baflo en Rasquert met de Laurentiuskerk (12e eeuw) en bebouwing in de stijl van de Amsterdamse school.

Verspreid over de hele route, 5 km, treft u borden aan met daarop gedichten in het Gronings. Het is een prachtig ommetje, waar veel te genieten valt, interessant voor bewoners, bezoekers, toeristen. Verder heeft het een sociale, culturele functie voor het dorp, omgeving , provincie.

Klik HIER voor de volledige route

Landschapsbeheer heeft de route aangepast vanwege de sluiting van een onbewaakte overweg, zodat de juiste route wordt vermeld. www.routesingroningen.nl

 

PR voor Baflo/Rasquert

De route is opgenomen in een Route app van Waddenland, onderdeel Marketing Groningen.

Staat op de website van Vereniging Dorpsbelangen Baflo/Rasquert www.rasbaf.nl

Journalist Pieter Broesder heeft op 20 juni 2023 een artikel geschreven over Baflo/Rasquert in het Dagblad van het Noorden over deze route en de gedichten.

 

Wilt u ons steunen om de leefbaarheid te blijven ontwikkelen en te behouden, wordt lid van Dorpsbelangen, voor informatie zie “lid worden” op onze websitewww.rasbaf.nl

 

 

 

 

 

Nieuwbericht februari 2024

Geplaatst op

Informatie over Baflo en Rasquert

 

Ontwikkeling Heerestraat

Vrijdag 19 januari heeft het bestuur van Dorpsbelangen een gesprek gehad met o.a. wethouder Stefan van Keijzerswaard over de stand van zaken betreffende de Heerestraat in Baflo.

Er was goed nieuws, er wordt nu wat ze in vakjargon zeggen: een technisch ontwerp gemaakt.  Deze zal dan aan het college worden voorgelegd en vervolgens gaat het naar de Raad.

De bewoners worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, in samenwerking met de gemeente zullen we t.z.t. een inloopavond organiseren om het plan uiteen te zetten.

 

Aanmelden NL-Doet

Vereniging Dorpsbelangen doet op 16 maart 2024 weer mee aan deze actie.

Elk jaar in maart organiseert het Oranje Fonds deze grote vrijwilligersactie. NL-doet zet vrijwillige inzet in de schijnwerpers en activeert door een publiekscampagne zoveel mogelijk Nederlanders om een dag vrijwilligerswerk te doen en zo te ervaren wat ertoe doen als vrijwilliger met je doet!

Aanmelden is weer mogelijk via info@rasbaf.nl , als beloning krijg je een heerlijke lunch in het dorpshuis.

 

Vervangen borden Grunneger Toalroute

We hebben subsidie aangevraagd om de borden van de Grunneger Toalroute met gedichten te vervangen.

Mocht het lukken, dan hopen we tijdens NL-Doet deze borden te kunnen plaatsen.

De borden zijn nodig aan vervanging toe, na jaren in weer en wind te hebben gestaan, zijn ze niet meer schoon te krijgen.

De route staat vermeld op https://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/5318888/wandelroute/grunneger-toalroute

 

Wilt u ons steunen om de leefbaarheid te blijven ontwikkelen en te behouden, wordt lid van Dorpsbelangen: klik HIER voor meer informatie

 

Sinterklaas intocht

Geplaatst op

 

Op zaterdag 18 november mogen we de Sint weer verwelkomen in de haven van Baflo!

Vanaf 17.00 uur

Sinterklaas activiteit

Geplaatst op

Wat gebeurt er in het Sinterklaashuis…

Een gezellige Sinterklaas activiteit. Kom je ook?

Nieuwsbericht december 2023

Geplaatst op

Informatie over Baflo en Rasquert

We hadden jullie als bewoners deze maand willen berichten over de stand van zaken van de Heerestraat , maar het laat nog even op zich wachten.

Natuurlijk zijn er genoeg andere zaken waar we ook mee bezig zijn, zoals het aanvragen van subsidie voor vervanging van de borden van de Toalroute, het project Vertel, inrichten

Ichtus terrein, toerisme in Baflo, wonen etc.

De uitslag van het haalbaarheidsonderzoek van Het Zörghoes (nieuw gezondheidscentrum) wordt waarschijnlijk eind van het jaar bekend.

 

Brandweer

In de Ommelander Courant van maandag 13 november jl. lazen we als bestuur dat er een doorbraak rond de nieuwe kazerne in Baflo is, maar dat het niet betekent dat er snel een nieuw onderkomen voor de brandweerlieden gebouwd zal worden.

“Heel recent is er overleg geweest met de Veiligheidsregio binnen welke kaders er gezocht kan worden naar een nieuwe locatie, Baflo staat bij de Veiligheidsregio in de top 10”, aldus Bolding.

 

Marcia park

Op het Marcia park zullen binnenkort nog 6 bomen worden geplant.

De herplanting van de verwijderde bomen langs de weg gaat niet door, maar het Marcia park krijgt 2 extra bomen.

 

NL-Doet

Vereniging Dorpsbelangen doet op 15&16 maart 2024 weer mee aan deze actie.

Elk jaar in maart organiseert het Oranje Fonds deze grote vrijwilligersactie. NL-doet zet vrijwillige inzet in de schijnwerpers en activeert door een publiekscampagne zoveel mogelijk Nederlanders om een dag vrijwilligerswerk te doen en zo te ervaren wat ertoe doen als vrijwilliger met je doet!

Aanmelden is weer mogelijk via info@rasbaf.nl , als beloning krijg je een heerlijke lunch in het dorpshuis.

 

Fietsen

Het organiseren van een fietstocht tijdens de week van de eenzaamheid is erg goed bevallen, vandaar dat we binnen het bestuur hebben besloten dit in 2024 opnieuw te doen.

Van april t/m september, 1x per maand.

We houden jullie op de hoogte.

 

 

 

Verlichting brengen in Baflo

Geplaatst op

 

Hallo Allemaal,

Het lijkt ons leuk om in de donkere maanden wat gezelligheid in het dorp
te brengen.
Het valt ons op dat tijdens Sint Maarten huizen prachtig verlicht zijn
kunnen we dat niet met z’n allen uitbreiden naar de periode van
Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst
Denk bijvoorbeeld aan de bomen in uw straat te verlichten of huizen dit
zou bijv heel goed mogelijk zijn met de feestverlichting van de Action
U kunt het zelf doen maar natuurlijk ook als Buurtvereniging
Samen staan we sterk en help elkaar

Laten we er samen gezellige en sfeervolle maanden van maken en laat
onze mooie dorpen Baflo/ Rasquert stralen.

Namens een paar enthousiaste Dorpsbewoners
Voor vragen of hulp neemt u gerust contact op met
Linda van der Wal 06-15544331
of
Sandra Terol 06-42696448

Fietstocht

Geplaatst op

In de week tegen eenzaamheid hebben wij op 2 oktober een fietstocht georganiseerd. We hebben een gezellige middag gehad, met een grote opkomst!

 

Hoogholtje weer begaanbaar

Geplaatst op

Het Hoogholtje is helemaal opgeknapt, en weer begaanbaar.

Onderhoud Hoogholtje

Geplaatst op

Vanwege onderhoud is het Hoogholtje in Baflo een tijdje afgesloten

 

Automatische incasso contributie

Geplaatst op

Automatische incasso contributie

In de maanden september/oktober wordt via automatisch incasso de contributie ad. €5 afgeschreven van uw bankrekening.

 

Lid worden?

Het lidmaatschap van Dorpsbelangen is 5 euro per jaar. U kunt lid worden door het incassoformulier op onze website https://www.rasbaf.nl/lid-worden/  in te vullen.

De contributie wordt eenmaal per jaar afgeschreven.

Bij automatische incasso wordt het contributiebedrag in september/oktober afgeschreven.

Dorpsbewoners Baflo/Rasquert gezocht

Geplaatst op

Dorpsbewoners Baflo/Rasquert gezocht

Wij zoeken dorpsbewoners die op vrijwillige basis mee willen helpen bij een project.

We hebben regelmatig projecten waar we best een handje extra kunnen gebruiken, het voordeel is dat je verder nergens aan vast zit.

Enkele voorbeelden van projecten: De avond4daagse, Inrichten Ichtus terrein, herstellen Toalroute, onderhouden trimtoestellen Marciaterrein

Met vrijwilligerswerk  ontmoet je nieuwe mensen en vergroot je  jouw netwerk., het is een leuke uitdaging, geschikt voor jong en oud.

Inlichtingen of aanmelding: info@rasbaf.nl

Verrassingsfietstocht 2 oktober 2023

Geplaatst op

Week tegen Eenzaamheid 28 september t/m woensdag 4 oktober

 

VERRASSINGS  FIETSTOCHT 25-30 km onder begeleiding 

Maandagmiddag 2 oktober 14.00 uur

Start Dorpshuis Agricola, Heerestraat 21, Baflo 14.00 uur   

Deelname: gratis

 

Verrassingsfietstocht 25/30 km

Pauze onderweg, consumptie/lekkers inbegrepen

Einde fietstocht eind van de middag.

Opgave vooraf: info@rasbaf.nl

Feestelijke dorpsbijeenkomst 7 juli

Geplaatst op

Feestelijke dorpsbijeenkomst Baflo en Rasquert: klaar voor de toekomst!

 

7 juli van 16.00 tot 17.30 uur, Dorpshuis Agricola, Heerestraat 21 Baflo

 

Alle inwoners van Baflo en Rasquert zijn van harte uitgenodigd voor een feestelijke dorpsbijeenkomst. Wethouder Mariëtte de Visser presenteert namens gemeente Het Hogeland het strategisch dorpsplan, die ter plekke wordt ondertekend door de samenwerkende partijen. In dit strategisch dorpsplan staat hoe alle partners die hebben meegedacht, samen naar de toekomst van Baflo en Rasquert kijken. Ook presenteren we een aantal gezamenlijke activiteiten. Verder is het gewoon een gezellige middag met voor jong en oud iets te doen.

Wil je alvast het strategisch dorpsplan bekijken? Dat kan HIER.

 

Programma:

16.00 uur: ontvangst met koffie/thee/ranja en wat lekkers

16.45 uur: presentatie en ondertekening strategisch dorpsplan door Wethouder Mariëtte de Visser van gemeente Het Hogeland

16.00-17.30 uur: wat leuks te doen voor jong en oud. Zoals Touwtje trekken, altijd prijs!

16.00-17.30 uur: historische/toeristische wandeling door de Heerestraat (meerdere keren, 15 minuten per keer)

17.00-17.30 uur: samen proosten op de toekomst van Baflo en Rasquert

Feestelijke presentatie plannen Heerestraat en Strategisch Dorpsplan

Geplaatst op

Op 7 juli  om 16.00 uur – 17.30 uur organiseren Dorpsbelangen en gemeente Het Hogeland een leuke middag bij het Dorpshuis in Baflo, om het strategisch dorpsplan  en de plannen voor de Heerestraat te presenteren.

Ook wethouder Mariëtte de Visser zal aanwezig zijn. We zijn bezig met het samenstellen van het feestprogramma.

U bent van harte welkom!

Uitnodiging ALV 2023

Geplaatst op

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert nodigt haar leden uit voor de ledenvergadering op:

Woensdag 7 juni 2023 in Dorpshuis Agricola te Baflo.

Aanvang 20.00 uur

 

 

AGENDA:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 4. Notulen Algemene Ledenvergadering 15 juni 2022
 5. Jaarverslag 2022
 6. Financieel jaarverslag 2022
 7. Verslag kascommissie
 8. Vaststellen begroting 2023
 9. Kascommissie vaststellen 2023
 10. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar 2023: Rob de Kort en Yvonne van Ginkel

Aftredend en herkiesbaar 2023 : Remco Terol

We zoeken nieuwe bestuursleden

 1. Actuele zaken
 2. Rondvraag
 3. Sluiting.

Lutje Moevie Awoard

Geplaatst op

RTV Noord nieuwsbericht van 22 mei 2023

Acht ‘lutje moevies’ maken kans op de Lutje Moevie Awoard van de vereniging Groninger Dorpen. Het is een initiatief om dorpen in korte films zichzelf te laten zien en te vertellen wat er zo mooi is aan hun dorp. Bij RTV Noord nemen we de komende weken de acht finalisten onder de loep. Deze keer: Baflo en Rasquert in de gemeente Het Hogeland.
‘Deze kerk heeft heel wat te bieden’, vertelt Alie Dijk van Dorpsbelangen over de Laurentiuskerk in Baflo. ‘Het is een heel oude kerk met een mooie losstaande toren. En we hebben natuurlijk de geschiedenis van Rudolf Agricola, van 1443. We willen graag dat mensen daar naar komen kijken.’ Agricola was een belangrijke geleerde uit Baflo.

Pareltjes

Er zijn volgens Dijk veel prachtige plekjes te vinden in de omgeving. ‘Als je door het dorp heen gaat, richting Rasquert, dan kom je langs de haven, dat is ook een mooie plek. En als je nog wat verder loopt, kom je bij de Van Inn- en Kniphuisenlaan, daar heeft vroeger een borg gestaan. Dat is ook zeker de moeite waard, vooral nu het fluitenkruid bloeit.’
Een andere parel van Baflo is de ijsbaan. ‘Ja, wij hebben de grootste ijsbaan van Groningen. Misschien wel van heel Nederland, dat weet ik niet, maar in ieder geval van Groningen. Het enige nadeel is dat hij vrij diep is, dus je moet wel even wachten tot je erop kunt, maar als het dan klaar is, hebben we een mooi bruggetje erover.’

Baflo vs. Rasquert

Zit er echt verschil tussen inwoners van beide plaatsen? ‘Ik heb het niet zo gemerkt in de 45 jaar dat ik hier woon. De kracht van de inwoners is gewoon dat ze allerlei initiatieven ontplooien en dat het dorp leefbaar blijft. We hebben nu proeflokaal De Bakkerij en ook op het gebied van toerisme zijn er steeds weer nieuwe dingen.’
Jong en oud willen hier graag wonen. We hebben met jongeren van de jeugdsoos gepraat. Zij wonen hier graag, willen hier ook blijven wonen; het enige is dat ze niet altijd aan een woning kunnen komen. Maar daar werken we aan.’
Naast een Lutje Moevie Awoard is er een geldprijs te winnen. ‘We dromen over die duizend euro, want in je droom kun je het wel honderd keer uitgeven. Misschien dat het wel bij de wandelroute met QR-code terechtkomt, maar ik heb daar niet het laatste woord over. Opties genoeg!’
Benieuwd naar het filmpje? Bekijk deze HIER

Vacature bestuurslid

Geplaatst op

Vacature

Dorpsbelangen zoekt met spoed nieuwe bestuursleden

 

Vacature bestuurslid M/V (vrijwillig)

Ons motto: Zorgen dat Baflo/Rasquert voor jong en oud leefbare dorpen blijven

 

Functieprofiel:

Wij zoeken een enthousiasteling, die zich graag wil inzetten en daarmee iets wil betekenen voor  Baflo/Rasquert

Woonachtig in Baflo of Rasquert of zich er sterk mee verbonden voelen

 

Wij bieden:

-Een zinvolle tijdsbesteding in een maatschappelijke organisatie

-Een ervaringsplek voor het ontwikkelen van specifieke competenties

-Een sociaal netwerk

-Kennisdeling over het reilen en zeilen in bovengenoemde dorpen

 

Voor meer informatie kun je contact op nemen met het bestuur info@rasbaf.nl

Hoogholtje

Geplaatst op

Dit najaar staat het Hoogholtje te Baflo op de planning voor een opknapbeurt door Gemeente het Hogeland.

Fietsenstalling provinciale weg Baflo

Geplaatst op

We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar het fietsenrek is inmiddels geplaatst! Je kunt je fiets nu netjes neerzetten wanneer je met de bus gaat vanaf bushalte Maarhuizerweg, Provinciale weg Baflo.

 

 

Informatieavond Verduurzamen – Presentaties

Geplaatst op

Afgelopen dinsdag is de informatieavond geweest voor het verduurzamen van je eigen huis. Hier onder kun je de presentaties vinden die deze avond te zien zijn geweest.

Energie Coach

Brondijk

Gemeente het Hogeland

Groninger EnergieKoepel

Informatieavond Verduurzamen woning

Geplaatst op

Ontdek de mogelijkheden voor het verduurzamen van je woning!

Voor huiseigenaren uit Baflo, Rasquert, Tinallinge, Den Andel en Saaxumhuizen.

Dinsdag 11 april vanaf 19.00 uur

Nieuwsbericht maart 2023

Geplaatst op

Vrijwilligers Avond4daagse

Tientallen vrijwilligers zetten zich ieder jaar in om van de Avondvierdaagse een fantastisch evenement te maken.

Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk dit wandelfestijn te organiseren. Daarom vragen we ook jouw hulp als vrijwilliger!

Want vele handen maken licht werk. Ook al is het maar een uurtje op 1 avond; je maakt er veel mensen blij mee!

Interesse om op wat voor manier dan ook een bijdrage te leveren?

Neem contact met ons op via: info@rasbaf.nl

 

Dorpsbijeenkomst

Voor de zomervakantie gaan we een dorpsbijeenkomst organiseren in en rond het dorpshuis.

Waarin we:

 • Het strategisch dorpsplan presenteren
 • De plannen voor de Heerestraat (hopelijk zijn die dan zo ver) presenteren
 • Vieren / laten zien waar we met de werkgroepen Toerisme, wonen en Samen Oud worden aan hebben gewerkt?
 • We maken er een klein feestje van met allerlei activiteiten

 

Voormalig Ichtus terrein

Het terrein waarop de Ichtus school stond mogen we tijdelijk gebruiken, totdat duidelijk is waar de gemeente het voor gaat gebruiken.

Er mogen geen bomen of struiken worden geplant, maar wel bloemen, een paar bankjes of picknick tafel, bijenhotel ………

Kortom er een gezellige pleisterplaats te maken om even als fietser neer te strijken, even bijpraten, genieten van ……

Wie wil in een werkgroepje helpen een plan te maken en/of helpen uitvoeren?

Aanmelden: info@rasbaf.nl

 

NL-Doet

Tijdens NL-Doet hebben we de fitness apparaten gepoetst en opgeruimd in het Marciapark.

Er is hard gewerkt en de koffie met lekkernijen was zeker verdiend.

Hartelijk dank vrijwilligers!!!!!!!!!

Nieuwsbericht februari 2023

Geplaatst op

Waar komt het nieuwe Hogelandster gemeentehuis te staan? Dat is de grote vraag. Dorpsbelangen Baflo/Rasquert ziet zo’n nieuw gebouw wel zitten en heeft daarom een brief gestuurd naar de gemeente met de oproep om het dorp als serieuze optie mee te nemen.

‘Wij willen graag dat ons dorp leefbaar blijft en groeit. De komst van een gemeentehuis zou dit bevorderen’, zegt bestuurslid Alie Dijk. Het dorp ligt strategisch goed, aldus de vereniging. ‘Baflo heeft een ideale treinverbinding, ligt centraal in de gemeente en heeft voldoende bouwgrond en plek voor de bijbehorende parkeerplaatsen.’

Ook het bestuur van het dorpshuis en de plaatselijke ondernemersvereniging steunt de oproep.

Combinaties maken

‘Je zou allerlei zaken kunnen combineren in zo’n gebouw. Het dorp is bijvoorbeeld toe aan een nieuw gezondheidscentrum en er moet een nieuwe brandweerkazerne komen. Dat kan dan bijvoorbeeld ook in het gemeentehuis worden geplaatst.’

Volgens de dorpsvereniging kan het dorp de komst van vijfhonderd ambtenaren wel aan. ‘Daar is ons dorp groot genoeg voor en ik zie niet dat er opeens problemen ontstaan als er zoveel mensen hier komen werken. Veel mensen werken ook thuis en vaak niet tegelijk.’

Keuze voor nieuwbouw

‘Het is slim dat de gemeente kiest voor nieuwbouw. Als je bijvoorbeeld een huis gaat verbouwen of verduurzamen dan komen er altijd dingen naar boven waarvan je denkt, oeps, dat kost ook heel veel geld’, zegt Dijk.

Vorige week is door de gemeenteraad de knoop doorgehakt om één nieuw gemeentehuis te bouwen. De huidige gebouwen in Winsum, Leens en Uithuizen voldoen niet aan de wensen van de gemeente. De nieuwbouwlocatie is nog niet bekend. De dorpen Warffum, Winsum maar ook Baflo zijn wel als serieuze kandidaten genoemd door het college. Het Hogelandster college heeft eerder al laten weten dat ze de bereikbaarheid van het gemeentehuis belangrijk vindt.

 

NL Doet,  zaterdag 11 maart, 10 uur.  Kom ons helpen in het Marciapark.  Aanmelden kan via: info@rasbaf.nl

Wat is NLdoet

Het Oranje Fonds organiseert op 10 en 11 maart samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. 
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Daarnaast draagt NLdoet bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk. Ook laat NLdoet zien hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn.

 

Avond4Daagse

Het eerste overleg is geweest en er is een datum onder voorbehoud  vastgelegd, namelijk dinsdag 20 t/m vrijdag 23 juni 2023. Let op publicaties via facebook Dorpsbelangen

De Avond4daagse: hét wandelfeest voor jong en oud. Trek je schoenen aan, neem iets te eten en drinken mee voor onderweg, schraap je stembanden en: gáán!

Vier dagen lang lol met je vrienden (en ja, ouders en opa’s en oma’s mogen ook mee). Lekker buiten bewegen.

Én na de finish natuurlijk die welverdiende medaille. Loop jij ook mee?

 

Wilt u ons steunen, wordt donateur, voor informatie zie “lid worden” op onze website www.rasbaf.nl

Wilt u ons als bestuur versterken, stuur een mail info@rasbaf.nl

Ontwikkelingen Heerestraat

Geplaatst op

Ontwikkelingen Strategisch dorpsplan en werkgroep Heerestraat

Na een aantal grotere bijeenkomsten rondom het Dorpsplan en de Heerestraat hebben de procesbegeleiders Marleen, Christine en Alex in kleinere samenstellingen doorgewerkt aan de toekomstplannen voor ons mooie dorp: een flinke puzzel, waarin alles met elkaar samenhangt. Wilt u meer weten of bent u geïnteresseerd om mee te doen op een bepaald thema, neem dan even contact op met Dorpsbelangen.

 

Strategisch Dorpsplan:

 • 8 feb: overleg Samen oud worden, vervolg wordt ingepland
 • 13 feb: overleg Wonen in Baflo/Rasquert
 • 13 feb: overleg Toerisme en Recreatie
 • jan-jun: de gemeente verkent de (on)mogelijkheden voor enkele bouwlocaties, waar zich enkele initiatiefnemers voor hebben getoond
 • 6 maart: vervolggesprek met werkgroep Toerisme en Recreatie (interesse? Welkom!)
 • ntb: informatiebijeenkomst nieuwe regelingen 2023 voor verduurzaming en verbouwing
 • maart/april: gesprek met jongeren om hun kijk op hun dorp mee te nemen in het dorpsplan
 • maart/april: komen tot een concept strategisch dorpsplan.
 • mei: in gesprek met het dorp over het dorpsplan, toewerken naar gezamelijke handtekening

Heerestraat:

 • 2 dec: overleg met gemeente over verkeersveiligheid, parkeren, groen en lange termijn
 • 9 dec: straatgesprek voor het dorpshuis met warme chocomel
 • 16 feb: overleg studieopdracht student Bouwkunde uit Baflo onder begeleiding Gemeente

Gemeentehuis Baflo?

Geplaatst op

Aan het college van burgemeester en wethouders

Gemeente Het Hogeland
Postbus 26
9980 AA Uithuizen

 

Baflo, 16 januari 2023

Betreft: nieuw gemeentehuis

 

Geacht college,

 

Onlangs lazen we in de krant over mogelijke nieuwbouw van het gemeentehuis voor de gemeente Het Hogeland.

“Nieuwbouw gemeentehuis is de beste oplossing volgens college”.

“Het nieuwe gebouw moet een centrale ligging krijgen in het gebied en goed bereikbaar zijn”.” Daarom komen de dorpen Winsum, Baflo en Warffum in aanmerking. Het nieuwe pand moet onderdak bieden aan zo’n vijfhonderd medewerkers”.

Als bestuurders van Vereniging Dorpsbelangen Baflo/Rasquert en Dorpshuis Agricola vinden we dat nieuwbouw  een unieke kans is om de gemeente Het Hogeland een nieuw gezicht te geven: open, transparant en gastvrij. Een gemeentehuis dat ontmoeten stimuleert en waar samengewerkt kan worden in een prettige, veilige, gezonde werkomgeving. De unieke landschappelijke locatie in de strategische plaats Baflo met een ideale treinverbinding, centraal gelegen en voldoende bouwgrond voor gemeentehuis en bijbehorende parkeerplaatsen waardoor deze optie een sterke basis vormt voor de bouw van een gemeentehuis.

Het nieuwe gebouw die verbanden legt en verbindingen maakt: tussen historie, heden en toekomst, tussen landschappen en gebouw, tussen de gemeentemedewerkers en de bewoners en tussen de andere tot de gemeente behorende dorpen, doordat Baflo centraal ligt.

Gezien de sterke basis vragen we het college, Baflo als serieuze optie te bespreken voor de bouw van een mogelijk nieuw te bouwen gemeentehuis.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Baflo/Rasquert

Elzes (voorzitter)

 

Bestuur Dorpshuis Agricola,

A Van der Molen (voorzitter)

 

Bestuur Ondernemersvereniging Baflo,

Norg (voorzitter)

 

Heerestraat: update

Geplaatst op

Nieuws vanuit de Werkgroep Heerestraat

De afgelopen kwamen we een aantal keer bij elkaar in het dorpshuis, met de Werkgroep
Heerestraat. Daar kwamen onderstaande ideeën uit. We zijn benieuwd wat jullie daarvan vinden!
En om de plannen verder te helpen brengen, zoeken we vrijwilligers. Wil je meepraten of
meedoen met (één of meerdere) ideeën, meld je dan aan bij Hessel of Rob van Dorpsbelangen:
info@rasbaf.nl.

• Grotere hoofdrol voor fietser en voetganger: Om ruimte voor elkaar te maken, willen we van
het vrachtverkeer alleen nog bestemmingsverkeer maken. Auto’s zijn welkom, maar parkeren
willen we door middel van bewegwijzering en een parkeerkaart, vooral voor bewoners en
(kort)bezoekers maken. We onderzoeken samen met de gemeente de mogelijkheden voor een
‘Shared Space’ zone. Opties met ‘witte verf lijnen’ om ruimte te maken, onderzoeken we ook.
Begaanbaarheid en onderhoud van de stoepen staat ook op de agenda met de gemeente.

• Meer ruimte voor gezelligheid en recreatie: We onderzoeken hoe we ruimte voor recreatie
kunnen maken, onder andere door (tijdelijk?) ander gebruik van parkeerplekken. Met o.a. de
Coop, de ondernemersvereniging, dorpshuis en gemeente willen we hier de komende tijd een
aantal acties voor uitwerken.

• Meer groen: We overleggen met de gemeente wat er mogelijk is, bijv. plantenbakken om de
weg te versmallen, en het ‘oorspronkelijk groen’ in ere herstellen. Ook willen we een actie
organiseren voor tegelwippen en gevels vergoenen. We overleggen nog met de school en de
Coop hierover.

• Achterstallig onderhoud gevels en panden: We kijken onderling als bewoners of we elkaar
een handje kunnen helpen, of dat er wellicht regelingen beschikbaar zijn om de eigenaren van
deze panden te helpen.

• Entree van de straat / het oude Ichtus-terrein: Hier zijn verschillende ideeën voor, maar nog
niet waar we op de korte termijn wat mee kunnen. Wel komt dit onderwerp terug in het
strategisch dorpsplan dat we met de gemeente maken (zie het stukje in de Schakel van deze
maand, daarover).

Praat je mee tijdens het straatgesprek?
Heb je ideeën over één van de bovenstaande projecten? Op vrijdag 9 december 16.30-17.30 uur zijn we te vinden voor het Dorpshuis, met warme chocolademelk. Lukt dit niet; je kan ook altijd contact met ons opnemen via info@rasbaf.nl. Tot ziens!

Heerestraat: wat gaan we doen

Geplaatst op

Even kennismaken: Marleen, Christine en Alex

Misschien heb je ons de afgelopen tijd voorbij zien lopen in Baflo of Rasquert. Wij (Christine van
der Vorm, Alex Plat en Marleen van der Werff) mogen een half jaar meewerken aan jullie mooie
dorpen, met twee projecten vanuit verschillende invalshoeken: het dorp én de gemeente.

 

Een gezellige en veilige Heerestraat Baflo

In opdracht van Dorpsbelangen werken we samen met de ‘Werkgroep Heerestraat’ aan een
mogelijke herinrichting van de Heerestraat. We helpen de bewoners en ondernemers mee om hier een gezelliger en veiliger straat van maken, met meer ruimte voor fietsers, wandelaars, recreatie en groen. Meer over de plannen is te lezen in de Schakel van deze maand.

 

Samenwerken aan de toekomst van Baflo en Rasquert

Daarnaast werken we in opdracht van gemeente Het Hogeland, samen met de dorpen Baflo en
Rasquert aan een strategisch dorpsplan. Dat is een moeilijk woord voor: de koppen bij elkaar
steken, om de plannen tijdig op elkaar af te stemmen rond wonen, leefbaarheid, opgroeien, zorg,
veiligheid etc. Dit doen we samen met Dorpsbelangen, de ondernemers, de woningcorporatie, de zorg, huisarts, de school, jongerenwerk etc. Zodra het strategisch dorpsplan af is horen jullie dat via Dorpsbelangen.

Praat je mee tijdens het straatgesprek?
Heb je ideeën over één van de bovenstaande projecten? Op vrijdag 9 december 16.30-17.30 uur zijn we te vinden voor het Dorpshuis, met warme chocolademelk. Lukt dit niet; je kan ook altijd contact met ons opnemen via info@marleenvanderwerff.nl of 0612405906. Tot ziens!

Contributie inning

Geplaatst op

Binnenkort zullen wij weer starten met de inning van het contributiegeld. Wanneer u heeft gekozen voor automatische incasso zal dit de komende tijd geïnd worden. De overige leden kunnen een brief in de brievenbus verwachten met informatie hoe de contributie overgemaakt kan worden.

Zoals tijdens de ALV besproken is zal de contributie dit jaar verhoogd worden; de contributie bedraagt nu €5 in plaats van €4