Disclaimer

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door RASBAF. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en RASBAF is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie.

Het is mogelijk dat via de internetsite van RASBAF toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. RASBAF kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

Privacy policy

RASBAF respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. Dit houdt in dat wij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens en dat ze uitsluitend door ons worden gebruikt. Van verkoop aan derden is geenszins sprake.