Nieuwsbericht

Geplaatst op

Vereniging Dorpsbelangen

Baflo & Rasquert

Secretariaat: Dr.M. Noordewierstraat 32, 9953SW Baflo

E-mail: info@rasbaf.nl

Bankrelatie: Rabobank Noord-Groningen: NL87Rabo 036.36.43.729

Opgericht 10 november 2006.

Herestraat, de beslissing door de raad wordt genomen tijdens de voorjaarsnota.

Nieuwe inrichting centrum Baflo

Het college heeft besloten de gemeenteraad te vragen geld beschikbaar te stellen voor het opnieuw inrichten van het centrum van Baflo. Hiermee wil het college het centrum verbeteren en er een levendige en gastvrije omgeving van maken met meer groen, aangepast aan de klimaatverandering, betere toegankelijkheid en meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

Medio 2023 heeft Dorpsbelangen Baflo het Strategisch Dorpsplan Baflo Rasquert aan college en raad gepresenteerd. Hierin staan wensen en plannen voor wonen, voorzieningen, verduurzaming en kwaliteit van de fysieke leefomgeving voor 10 tot 15 jaar. Het Strategisch Dorpsplan Baflo Rasquert is tot stand gekomen door een samenwerking tussen vers partijen, waaronder Dorpsbelangen, Dorpshuis Agricola, Vakland Het Hogeland, gemeente Het Hogeland, Jeugdsoos Eagle en Mensenwerk Het Hogeland.

Een van de wensen is het vernieuwen van het centrum van Baflo, omdat bewoners en bezoekers die ervaren als functioneel, maar kaal en ongezellig. Een student uit Baflo maakte op verzoek van Dorpsbelangen Baflo een schetsontwerp voor de Heerestraat en de parkeerplaats Wier-Kruisstraat, dat kortgeleden aan het college en aan de gemeenteraad is gepresenteerd. Het college heeft het plan omarmd en besloten de gemeenteraad te vragen geld beschikbaar te stellen voor deze herinrichting.

Wethouder Stefan van Keijzerswaard: “Het bijzondere aan dit project is dat het een initiatief is vanuit een betrokken en proactieve gemeenschap. Daar werken wij graag aan mee. Bovendien biedt dit project veel kansen. Het gaat in de eerste plaats om het verbeteren van de leefbaarheid in Baflo door onder andere meer ruimte aan fietsers en voetgangers te geven. Maar daarnaast ligt er ook een kans om het gebied aantrekkelijker te maken voor activiteiten en toerisme gelinkt aan het cultureel erfgoed en de voetsporen van Rudolf Agricola. Ook biedt de herinrichting de mogelijkheid om het centrum groener te maken en daarmee zowel de klimaatbestendigheid als de aantrekkelijkheid van het centrum te verbeteren.”

 

Ichtus terrein

Sjabbe Datema gaat het terrein ploegen en inzaaien.

Het bloemenzaad is beschikbaar gesteld door Ondernemersvereniging ’t Hogeland en LTO, waar we erg blij mee zijn.

We proberen nog enkele bijenhotels te realiseren in samenwerking met Vakland en met een beetje geluk is er nog geld voor een bankje.

 

Dorpsbelangen en De Schakel samen één website

De Schakel en Dorpsbelangen hebben hetzelfde doel voor ogen wat betreft het welzijn en informeren van het dorp. Beiden zitten met hetzelfde probleem, namelijk het onderhoud van de website kost veel tijd en geld.

De afgelopen tijd hebben beide verenigingen de mogelijkheden van samenwerking onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat samenwerking voor beide partijen veel voordeel oplevert.

De website van Rasbaf is inmiddels aangepast, op de website van Dorpsbelangen Baflo&Rasquert staat van nu ook De Schakel met een eigen knop.

 

Fietstochten met Riëtte en Marjan Danhof

Vanaf april 2024 starten we weer met de fietstochten.

Het is een verrassingstocht, zoals de organisatoren Riëtte en Marjan zeggen: “Net hoe de wind waait”.

De tochten zijn rond de 30 km en er is een thee/koffiepauze ingepland op een leuke locatie.

De consumpties zijn voor eigen rekening, verder zijn er geen kosten aan verbonden.

DATA:

Juni  4

Juli 9

Augustus  6

September  3

 

Start 13.30 uur verzamelen bij Dorpshuis Agricola, Heerestraat 21, Baflo

Opgave: info@rasbaf.nl

 

Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen

De ALV wordt gehouden op woensdag 16 oktober, 20.00 uur in dorpshuis Agricola.

De agenda wordt gepubliceerd in De Schakel van oktober.

 

Vervangen borden Toalroute

De12 borden met o.a. gedichten van Jan J. Boer, onderdeel van de Grunneger Toalroute rond Baflo/Rasquert zijn door jaren in weer en wind te hebben gestaan onleesbaar en niet meer schoon te krijgen.

Eind jaren tachtig is de route opgezet en in 2011 zijn er nog 2 gedichten van Nanne van der Molen bij de Laurentiuskerk en het Hoogholtje bijgekomen.

Een deel van de kosten voor vervanging is binnen door een bijdrage uit het dorpsbudget, maar omdat we hebben besloten voor duurzamere borden te gaan, die een langere levensduur hebben, moeten we nog een gat van €3000 vullen.

Het is ons inmiddels gelukt om ook voor het resterende bedrag subsidie te krijgen, namelijk van het Luit Stol- en het Sijtsma Fonds.

De borden zijn besteld en zullen binnenkort worden vervangen.