Werkzaamheden ProRail

Geplaatst op

Werkzaamheden ProRail (on)bewaakte overwegen en de gevolgen voor Baflo en Rasquert.

Nog even ter herinnering: om de veiligheid te vergroten hebben ProRail en de gemeente Winsum

enige tijd geleden plannen gepresenteerd betreffende de (on)bewaakte spoorwegovergangen in

Baflo en Rasquert. Binnenkort wordt begonnen met de realisering van de plannen:

1) De onbewaakte overgang van de Sasmaweg en de landerijen en het

“hondenuitlaatbosje” wordt weggehaald. Om het voor de gebruikers mogelijk te maken

om op hun percelen te komen, wordt de betonweg parallel aan het spoor doorgetrokken.

Dit wordt uitgesteld de grond is aangekocht door de gemeente, en er loopt nog een aanvraag voor een omgevingsvergunning. De verwachting is dat deze aanvraag in Mei is afgerond zodat de werkzaamheden vanaf dat moment kunnen beginnen met het doortrekken van de betonweg parallel aan het spoor. Dat betekent dat deze overweg er niet uitgehaald kan worden in de buitendienst regeling in April, wel wordt met hekken de overgang afgesloten. De overgang zal dan in het najaar bij de tweede buitendienst regeling worden verwijderd.

Alle andere maatregelingen gebeuren in de eerste buitdienst regeling in april.

Mocht dit niet lukken dan zal in de tweede buitendienst regeling in het najaar de rest uitgevoerd worden. Alle maatregelingen aan de spoorwegovergangen zullen dit jaar gereed zijn.

2) De overgang Tinallingerweg wordt aangepakt: met name de

veiligheid van voetgangers en fietsers heeft prioriteit.

3) De overgang Havenweg/Hoogeweg blijft zoals die is.

4) De overweg Van Inn en Kniphuizenweg/Oude Kievesterweg wordt een bewaakte overweg.

5) De overweg bij de Mathenesserweg (achter de ijsbaan bij Dojestil) is reeds weggehaald.

 

Dorpsbelangen Baflo & Rasquert.