Proef Lokaal Bakkerij Rutgers gaat definitief door

Geplaatst op

Verbouwing, nieuwe apparatuur en nieuw team
Proef Lokaal Bakkerij Rutgers gaat definitief door

BAFLO, 09 juni 2021 – De tweelingdorpen Baflo en Rasquert houden hun warme bakkerij in
de Heerestraat in Baflo. De bakkerij gaat door onder de naam Proef Lokaal Bakkerij Rutgers
en komt in handen van de gelijknamige stichting. De stichting koopt het pand aan, hiertoe in
staat gesteld door de familie Meijer uit Baflo die de stichting een hypothecaire lening
verschaft. In de zomermaanden start de verbouwing van de winkel en de ruimte voor Kovvie
mit Kouk. In de bakkerij komen geschikte leerplekken en wordt geïnvesteerd in enkele
nieuwe apparaten. In de afgelopen tijd is gewerkt aan de vorming van een team. Dat wordt
een mix van een paar oud-medewerkers en enkele nieuwe collega’s uit de buurt. Dat team
vormt ook de leerschool voor mensen die een vak willen leren, de arbeidsmarkt willen
betreden of zinvol bezig willen zijn. Bakker Anne Rutgers deelt zijn recepturen zodat in de
vernieuwde bakkerij straks ook weer traditionele ‘Rutgers’-producten te verkrijgen zijn. Naar
verwachting zal de bakkerij in september weer open zijn.
De initiatiefnemers van het ‘Proef Lokaal’ zijn natuurlijk zeer te spreken over de steun en het
vertrouwen die zij van de familie Meijer ontvingen. “Vanaf het begin was er van de familie
interesse in het project en toen er een beroep op hen werd gedaan om te werken aan een
constructie waarbij de stichting eigenaar kon worden, lieten ze ons weten daar graag aan
mee te werken”, aldus Hilco Tempelman, voorzitter van de stichting en directielid van Terra
in Winsum. “Ze doen dat op een manier die de opstart mogelijk maakt en ook op termijn
gunstige voorwaarden heeft.”
De stichting zal in overleg met de vereniging Dorpsbelangen Baflo-Rasquert ook een beroep
doen op vrijwilligers uit het dorp. Zij kunnen helpen bij de voorbereiding op de verbouwing,
eventuele werkzaamheden en onderhoud. Ook is straks in de winkel en het bedrijf hulp van
vrijwilligers welkom.
De stichting wordt op het gebied van bakkerijzaken bijgestaan door bakker Bas van Esch uit
Zevenhuizen. Samen met zijn zoon Sander, die ondersteunt op de techniek, heeft Bas in de
afgelopen maanden geholpen bij het maken van plannen. Ook heeft hij toekomstige ‘Proef
Lokaal’ bakkers gelegenheid gegeven om in zijn bedrijf hun ervaring uit te breiden. Bas biedt
zijn hulp belangeloos aan omdat hij vindt dat de dorpen op het Groningse platteland hun
ambachtelijke bakkerijen moeten houden en dat mensen daar ook het vak van bakker
moeten kunnen leren. Met moderne hulpmiddelen, verbinding met de lokale gemeenschap
en mooie producten is dat mogelijk.
De stichting die zich inzet voor de vernieuwde warme bakkerij in Baflo werkt nauw samen
met Vakland Het Hogeland in het realiseren van de leer/werkplekken in de bakkerij. Hierbij
zal plaats zijn zowel voor leerlingen uit regulier onderwijs, zij-instromers en mensen die naar
werk begeleid moeten worden. Vakland Het Hogeland zet zich in om zoveel mogelijk mensen
in de gemeente Het Hogeland de kans te bieden om zich te ontwikkelen op een bepaald
vakgebied of werkomgeving. Als stap richting de arbeidsmarkt of als een investering in het
eigen sociale welzijn.