Heerestraat: update

Geplaatst op

Nieuws vanuit de Werkgroep Heerestraat

De afgelopen kwamen we een aantal keer bij elkaar in het dorpshuis, met de Werkgroep
Heerestraat. Daar kwamen onderstaande ideeën uit. We zijn benieuwd wat jullie daarvan vinden!
En om de plannen verder te helpen brengen, zoeken we vrijwilligers. Wil je meepraten of
meedoen met (één of meerdere) ideeën, meld je dan aan bij Hessel of Rob van Dorpsbelangen:
info@rasbaf.nl.

• Grotere hoofdrol voor fietser en voetganger: Om ruimte voor elkaar te maken, willen we van
het vrachtverkeer alleen nog bestemmingsverkeer maken. Auto’s zijn welkom, maar parkeren
willen we door middel van bewegwijzering en een parkeerkaart, vooral voor bewoners en
(kort)bezoekers maken. We onderzoeken samen met de gemeente de mogelijkheden voor een
‘Shared Space’ zone. Opties met ‘witte verf lijnen’ om ruimte te maken, onderzoeken we ook.
Begaanbaarheid en onderhoud van de stoepen staat ook op de agenda met de gemeente.

• Meer ruimte voor gezelligheid en recreatie: We onderzoeken hoe we ruimte voor recreatie
kunnen maken, onder andere door (tijdelijk?) ander gebruik van parkeerplekken. Met o.a. de
Coop, de ondernemersvereniging, dorpshuis en gemeente willen we hier de komende tijd een
aantal acties voor uitwerken.

• Meer groen: We overleggen met de gemeente wat er mogelijk is, bijv. plantenbakken om de
weg te versmallen, en het ‘oorspronkelijk groen’ in ere herstellen. Ook willen we een actie
organiseren voor tegelwippen en gevels vergoenen. We overleggen nog met de school en de
Coop hierover.

• Achterstallig onderhoud gevels en panden: We kijken onderling als bewoners of we elkaar
een handje kunnen helpen, of dat er wellicht regelingen beschikbaar zijn om de eigenaren van
deze panden te helpen.

• Entree van de straat / het oude Ichtus-terrein: Hier zijn verschillende ideeën voor, maar nog
niet waar we op de korte termijn wat mee kunnen. Wel komt dit onderwerp terug in het
strategisch dorpsplan dat we met de gemeente maken (zie het stukje in de Schakel van deze
maand, daarover).

Praat je mee tijdens het straatgesprek?
Heb je ideeën over één van de bovenstaande projecten? Op vrijdag 9 december 16.30-17.30 uur zijn we te vinden voor het Dorpshuis, met warme chocolademelk. Lukt dit niet; je kan ook altijd contact met ons opnemen via info@rasbaf.nl. Tot ziens!