Gemeente het Hogeland: uitnodiging

Geplaatst op

Uitnodiging Lokale Inclusie Agenda

We willen met u in gesprek. Wij nodigen alle inwoners van Het Hogeland uit om samen op een constructieve manier een antwoord te vinden op de vraag ‘hoe kunnen we als gemeente en inwoners samenwerken aan een meer inclusieve gemeente?’

Bijeenkomsten

In samenwerking met de adviesraad Het Hogeland organiseren we daarom 2 bijeenkomsten. U kunt kiezen welke u bezoekt:

  • donderdag 3 oktober van 19:30 tot 21:30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis van Leens
  • maandag 14 oktober van 19:30 tot 21:30 in de raadszaal van het gemeentehuis van Winsum

Aanmelden kan uiterlijk een week van tevoren via inclusie@hethogeland.nl. Wij vinden het belangrijk dat u erbij bent. We hopen dan ook om u op 3 of 14 oktober te spreken.

Wat is inclusie eigenlijk?

De gemeente Het Hogeland streeft naar een inclusieve samenleving. Dat is een samenleving waarin iedereen tot zijn of haar recht kan komen en gelijkwaardig kan meedoen. Zonder daarbij te letten op culturele achtergrond, sekse, leeftijd, talenten, geaardheid of beperkingen. Het college gaat daarom een Lokale Inclusie Agenda ontwikkelen voor de periode 2020-2022 samen met inwoners. Dit betekent dat we samen met onze inwoners en maatschappelijke organisaties in gesprek gaan om de toegankelijkheid voor iedereen in Het Hogeland te vergroten. We richten ons op onder andere deze thema’s:

  • inclusieve arbeidsmarkt
  • inclusieve dienstverlening
  • inclusieve vrije tijd, cultuur en sport
  • inclusieve buurt
  • inclusieve toegankelijkheid en vervoer.

Voor sommige mensen is het lastig om mee te doen in onze maatschappij. Bijvoorbeeld als een evenement of gebouw niet toegankelijk met een rolstoel,  als u de brieven van de gemeente niet goed begrijpt of als u zich gediscrimineerd voelt. Wij geloven dat een inclusieve samenleving leidt tot een betere gezondheid en een groter gemeenschapsgevoel in onze gemeente.

Van elkaar leren

Om dit te bereiken is het belangrijk om van elkaar te leren. Wat speelt er allemaal bij onze inwoners? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen meedoet in onze maatschappij en een gelijke stem heeft? Welke rol heeft de gemeente in dit verhaal? Inclusie is een brede maatschappelijke kwestie die we met z’n allen moeten dragen en vormgeven. Dit betekent dat wij, de gemeente én haar inwoners, samen verantwoordelijk zijn.