Geef uw mening over de leefbaarheid

Geplaatst op
Hoe kan de leefbaarheid in Baflo en Rasquert verbeterd worden?
 
Om in gesprek te gaan met de gemeente, willen wij graag de mening van onze dorpsgenoten meenemen.
Daarom zullen wij de komende tijd enkele vragen stellen via Facebook. Denkt u met ons mee?
 
Reacties mogen via Facebook of info@rasbaf.nl
 
Alvast bedankt!