Pubquiz

Gepland op

Op 22 mei 2019 in het Doprshuis na afloop van de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelangen Baflo Rasquert

Geef je/u op bij Riët Danhof ( 06-15107335 of h.danhof@kpnplanet.nl )

Er wordt gespeeld in groepjes van maximaal 3 à 4 personen en er zijn mooie prijzen te winnen!

Aanmelden kan tot 5 mei as. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden