Algemene Ledenvergadering

Gepland op

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert nodigt haar leden uit voor de ledenvergadering op woensdag 22 mei 2019 in Dorpshuis Agricola te Baflo.

Aanvang 19.30 uur

Na afloop van de vergadering wordt er een quiz georganiseerd, die voor iedereen  geschikt is en waar leuke prijzen mee te winnen zijn.